(c) Martin Vonka - Fotogalerie

Industriál, staré fabriky, komíny, architektura, prekiontrie a jiné fotografické vylomeniny...